همگرایی و اینتگراسیون

آموزش رایگان دوچرخه سواری برای زنان خارجی

آموزش رایگان دوچرخه سواری برای زنان خارجی فدراسیول  ورزش هامبورگ از 24 سپتامبر کورس های دوهفتگی برای آموزش دوچرخه سواری مخصوصاً برای زنان خارجی برگذار میکند. ساعات تمرین از 4 تا 6 بعد ازظهر بوده و محل آن در آلتونا است. برای مادران بچه دار امکان نگهداری از کودکان شان نیز در نظر گرفته شده …

آموزش رایگان دوچرخه سواری برای زنان خارجی Weiterlesen »

فارسی شکر است، ولی آلمانی نان قندی است.

  از قدیم گفته اند که زبان فارسی شکر است، ولی انسان تنها با قند و شکر نمیتواند زندگی کند. ما که در جامعه آلمان زندگی میکنیم، به نان هم احتیاج داریم و برای نان درآوردن و کارکردن باید زبان آلمانی را فرگرفت.  ۴۰ سال پیش که وارد هامبورگ شدم،  برای آموختن زبان آلمانی چند اصل …

فارسی شکر است، ولی آلمانی نان قندی است. Weiterlesen »

آیا میتوان جذب جامعه و فرهنگ آلمان شد؟

چندی است در رابطه با خارجی های مقیم آلمان و بخصوص مسلمانان  در مجامع و رسانه ها  واژه Integration   بر سرزبانهاست. برای این واژه معادل های مختلفی در فارسی وجود دارد، از آنجمله میتوان از جذب، ادغام، یکی سازی، همسازی، هماهنگی، همگرایی و غیره نام برد.  آنچه این بحث را بین سیاستمداران و محافل آلمانی …

آیا میتوان جذب جامعه و فرهنگ آلمان شد؟ Weiterlesen »