فلسفی

١٠٠ سال پس از تئوری نسبیت

١٠٠ سال پس از تئوری نسبیت  شاید مهمترین و درعین حال قابل فهم ترین بخش از نظریات آلبرت اینشتاین را بتوان دراین خلاصه کرد که سرعت نور با وجود تغییر پارامترهای مکانی و زمانی همیشه ثابت می ماند. بطور مثال اگر ما از قطاریکه به سرعت ٢٠٠ کیلومتردرساعت حرکت میکند توپی را به جلو پرتاپ …

١٠٠ سال پس از تئوری نسبیت Weiterlesen »

کارل پوپر و فلسفه فروتنی و فروتنی در فلسفه

کسانیکه دهه ۷۰ میلادی را به خاطر دارند، میدانند که ازچه سخن میگوییم: درآن سالها اگر روشنفکری میخواست مقبول بعضی محافل »انقلابی« بوده ومطرود و مغضوب نشود باید (حتی به عنوان یک روشنفکر مسلمان!) به اصولی چون »تضاد های آشتی ناپذیر«، »جنگ طبقاتی«، »قهرانقلابی« و … اعتقاد وایمان میداشت. عدم تحمل نظریات مخالف، و پافشاری …

کارل پوپر و فلسفه فروتنی و فروتنی در فلسفه Weiterlesen »

سخنی پیرامون اولین برخورد مولانا و شمس

نوشته دکترهادی رضازاده مرده بودم، زنده شدم،  گریه بودم خنده شدم … شرح زندگی مولانا بدون اولین ملاقات او با شمس تبریزی و آن دیالوگ کوتاه ناقص است. بیشتر نویسندگان به بازگویی این دیالوگ بسنده کرده و کمتر به شرح و تفصیل آن پرداخته اند. آنچه میخوانید،  تلاشی است برای درک آنچه در این برخورد …

سخنی پیرامون اولین برخورد مولانا و شمس Weiterlesen »