غارت آثار باستانی افغانستان

غارت آثار باستانی افغانستان برگ سبز از محقق و باستانشناس افغانستانی آقای غلام جیلانی داوری تقاضا کرد، تا تجربیات خود را درباره میراث فرهنگی افغانستان در اختیار خوانندگان ما بگذارد. از همکاری و آمادگی ایشان سپاسگذاریم. نویسنده مقاله در دانشگاه ماینس آلمان تحصیل کرده و هرسال برای تحقیق و شرکت در حفاری و کشف آثار باستانی به […]

حسین: مسیح اسلام

اسلام و مسیحیت درهیچ جائی به اندازۀ حادثۀ شهادت عیسی (جمعة الصلیب)  و امام حسین (عاشورا) به هم شباهت ندارند: شهادت عیسی آغاز مسیحیت است و اگراین واقعه نبود، عیسی بن مریم نیز مانند بسیاری از مصلحین دینی زمان خودش به دست فراموشی سپرده میشد. عاشورا نیز آغاز تشیع و تفکرضد سلطنتی و ضد اشرافی […]

معمای قربانی ابراهیم و اسمعیل بی گناه

همۀ ما داستان ابراهیم و قربانی شدن اسمعیل را شنیده ایم. آنچه بر سر زباناست اینست که خدا میخواست ایمان ابراهیم را آرمایش کند و از او خواست، تا فرزندش را قربانی کند. ابراهیم پذیرفت، ولی در آخرین لحظه یک قوچ ظاهر شد و خدا از اوخواست که این حیوان را بجای اسمعیل ذبح کند. […]

حمله اعراب قابل پیشگیری بود

سالهای آخر ساسانیان همراه بود با  روند پرشتاب از همپاشیدگی قدرت سیاسی و نظامی. همه شرائط برای روی کار آمدن یک قدرت  و مذهب جدید آماده بود، ولی منافع اشراف، روحانیون و سپاهیان چنان با بقاء خاندان ساسانیان گره خورده بود، که مانع هرنوع تحول و اصلاح میشد.  شاید بتوان شرایط ایران این دوره را […]

سقوط ساسانیان، حمله اعراب و اسلام ایرانی

سقوط ساسانیان، چیرگی اعراب و اسلامی شدن ایران همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است: گروهی آنرا یک فاجعه تاریخی دانسته و معتقدند که <اعراب وحشی پابرهنه> تمدن بپیشرفته  ایران را نابود کردند، و دسته دیگری آنرا یک جریان آزادیبخش برای رهائی ایران از یک <نظام فاسد اشرافی> میدانند. این دونگرش ازقبل نتیجه را تعیین کرده و […]

حمله مغول و پیامد های آن آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند

هموطنان عزیز ایرانی و افغانستان همانطور که در صفحه اول آمده است، نمایشگاهی در شهر بُن تحت عنوان »چنگیزخان و میراث او« برگذار شده است که تا ٢۵ سپتامبر ادامه دارد. این نمایشگاه میخواهد بقول خود »تصویر نادرستی« را که در اذهان عمومی نسبت به قوم مغول وجود دارد تصحیح کند. تا آنجائیکه موضوع مربوط به  […]

عرفان آلمانی و عرفان اسلامی: مایستر اکهارت و مولوی

در تاریخ به دوره هایی برخورد میکنیم که در حوزه های تمدن های مختلف، همزمان تحولات فکری مشابهی به وقوع می پیوندد. بطور مثال قرن ١٣ میلادی چنین دوره ایست که درآن در اروپا، کشورهای اسلامی، هند و تبت همزمان موجی از تفکرات عرفانی بروز کرده و بطور اعجاب انگیزی به یکدیگر شباهت دارند، بطوریکه […]

سعدی شیرازی و امانوئل کانت

سعدی شیرازی و امانوئل کانت در شماره گذشته چند سطری درباره بیداری و روشنگری ازدید فیلسوف آلمانی امانوئل کانت نوشتیم. روشنگری کانت را میتوان در این جمله هم خلاصه کرد که: دولت و دین برای مردم اند و نه مردم برای خدمت به سیاست و مذهب. همانطور که شاعر آلمانی گوته را برادر دوقولوی حافظ […]

صادق هدایت تا آخر میخواست زندگی کند

صادق هدایت در روز ۱۹ فروردین ۱۳۳۰(۹ آپریل ۱۹۵۱) درسن ۴۸ سالگی در پاریس  از دنیا و مردمی که خود را با آنها سازگار نمیدید، به اختیار بیرون رفت. )برای سهولت کار ازاین پس بیشتر  تاریخ هارا به میلادی ذکر میکنیم)  چرا صادق هدایت مارا ترک کرد؟  آنچه را میخوانبد به عنوان حدسیات تلقی کنید، […]

صدسال پس از جنبش مشروطیت

هرکه ناموخت از کذار روزگار           هیــچ ناموزد زهیچ آموزگـــــار رودکی     جنبش مشروطه صدساله شد. برگ سبز از این شماره  ستونی را به گزارش مهمترین وقایع جنبش مشروطه ی ایران اختصاص میدهد. دسامبر ۱۹۰۵  (آذر ۱۲۸۴) بیشترجنبش ها و انقلاب ها از چند سال قبل از وقوع، شروع به رشد کرده ولی حادثه یی جرقه آنها […]

به یاد طاهــره قره العین شاعره آزادی و روشنگری

زرین تاج، ملقب به طاهره  قره العین دختر یکی از روحانیون معروف قزوینی درسال  1817 به دنیا آمد. مقدمات علوم را درخدمت پدرآموخت و بعد به تحصیل فقه و اصـول و کلام و ادبیات عـرب پرداخت. طاهره آثار شیخ احسائی و سید رشتی را مطالعه کرده و به عقیده شیخیه درآمد.  این آشنائی زندگی طاهره […]

صد سال پس از تصویب آزادی های مدنی و حقوق اساسی  در ایران

صد سال پس از تصویب آزادی های مدنی و حقوق اساسی  در ایران 15 مهرماه مطابق است با صدمین سال تصویب متمم قانون اساسی مشروطه ایران که درآن حقوق و آزادی های اساسی شهروندان برسمیت شناخته شده است. اراده ملت به عنوان تنها منشأ قدرت، تساوی دربرابر قانون،آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب، پست و مکاتبات، تأسیس […]