غارت آثار باستانی افغانستان

برگ سبز از محقق و باستانشناس افغانستانی آقای غلام جیلانی داوری تقاضا کرد، تا تجربیات خود را درباره میراث فرهنگی افغانستان در اختیار خوانندگان ما بگذارد. از همکاری و آمادگی ایشان سپاسگذاریم. نویسنده مقاله در دانشگاه ماینس آلمان تحصیل کرده و هرسال برای تحقیق و شرکت در حفاری و کشف آثار باستانی به افغانستان سفر میکند. متأسفانه تراکم مطالب این شماره مانعی برای ترجمه این مقاله ایجاد کرد، و از خوانندگان عزیز و علاقمند به این موضوع پورش می طلبیم.

گزارش ایشان درباره این موضوع غم انگیزاست. بعد از نابودی مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان، در این محل وقسمت های مختلف افغانستان که نویسنده دقیقا نام برده است، همچنان غارت و نابودی میراث فرهنگی ادامه دارد. دلالان پاکستانی با دراختیار داشتن نقشه های دقیق و سرمایه فراوان توسط واسطه های افغانی خود دست به حفاری های غیر مجاز زده، آثار باستانی را به پاکستان برده و در آنجا بفروش میرسانند. همچنین در شمال غربی پاکستان کارگاهی دایر شده است که در آنها با مصالح و مواد اصلی ربوده شده از افغانستان آثار بدل و تقلی ساخته شده و به افغانستان وارد میشود. بخش از این کالا ها در بازار های افغانستان فروخته شده و بخشی دیگر زیرخاک پنهان میشود، تا در حفاری بعدی به عنوان آثار اصل و باستانی از نو »کشف« شود!

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert