شعر طلائی سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی بانوی شعر و غزل ایران در ٦ فوریه در مجلس باشکوهی که درلندن به افتخار او برگزار شده بود و تعداد بسیار زیادی از دوستاران شعر و ادب از همه اقشار جامعه درآن شرکت کرده بودند، حاضر شد وشعر خواند. به بخش از گزارش <بی بی سی> از مهدی جامی توجه فرمائید:

<سيمين از معدود شاعران مطرح ايرانی است که به جنگ هشت ساله عراق و ايران توجه کرده است و هم در باره قربانيان جنگ و هم در باره دشواريهای اجتماعی ناشی از آن برای مردم شعر سروده است. در پهنه شعر و عاطفه او تقسيم بندی سياسی مردم جايی ندارد. او خود را شاعری متعلق به همه مردم می بيند.

به همين ترتيب، او که از فعالترين اعضای کانون نويسندگان ايران است، مسائل سياسی و رنج های زندگی در کشمکش با نيروهای سرکوبگر را با صريح ترين و شاعرانه ترين زبان بيان کرده است.> سيمين از کم توجهی شاعران جوان به ادبیات کلاسیک فارسی انتقاد کرده و گفت که هيچ ادبياتی حرامزاده به وجود نمی آيد و ادبيات سنتی پدر و مادر ادبيات نو هستند.

 <شعر سيمين در بسياری از کشورهای همسايه نيز شناخته شده است و خود گفت که از هند و پاکستان و افغانستان نامه می گيرد و همين اواخر شاعری از تاجيکستان نيز که به تهران سفر کرده بود خود را از قيد مراسم رسمی رها کرده و به ديدار او آمده است. اما گفت در مبادلات فرهنگی که دولت در دست دارد کسی از من ياد نمی کند تا به ديدار دوستان و دوستداران خود و به قصد آشنايی با سرزمين آنها مثلا به آسيای ميانه بروم: „در اين دعوتها و سفرها من هميشه پشت ديوار خانه ام می مانم.“>

سيمين در مجلس شعرخوانی در لندن شعری را خواند که برای ناصر زرافشان وکيل زندانی شده پرونده قتل های زنجيره ای گفته است. برگ سبز این شعر را از روی صدای سیمین از اینترنت برای خوانندگان پیاده کرده است

   

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert