از پوست خود مراقبت کنیم. مصاحبه با دکتر مهریار رخشا

  ا  مصاحبه با دکتر مهریار رخشا    (متخصص بیماریهای پوستی) برگ سبز: آقای دکتر رخشا، درچند سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر مطب پزشکان فارسی زبان درهامبورگ بوده ایم. ما حدود ۶ ماه پیش بعد از تحقیق و تفحص نام ٥٥ پزشک فارسی زبان را جمع آوری کرده و بطور افتخاری برای راهنمائی خوانندگان درسایت اینترنتی …

از پوست خود مراقبت کنیم. مصاحبه با دکتر مهریار رخشا Weiterlesen »