Mrz 232015
 
زنی در برابر آراء فقهاء

Übersetzung: Hamid Beheschti Ein Interview mit Sadigheh Vasmaghi Eine Frau lehnt sich gegen die religiösen Rechtsgelehrten auf „Ich bin der Meinung, dass Steinigung ein nicht islamisches und gar koranfeindliches Gesetz ist“ Sadigheh Vasmaghi hat sich mit der traditionellen Lehre des Islam auseinandergesetzt und die Argumentationsweise der Rechtsgelehrten nicht überzeugend gefunden. Nach der islamischen Revolution studierte […]

Jan 032013
 
سخنی با خواهران و برادران مسیحی شده

  (توضیح: لینک های سمت چپ، مقالات مرتبط با این موضوع میباشند) طبق آمارغیررسمی در حال حاضر٥٠ درصد (از زمان انتشار اول این مقاله در برگ سبز اکنون یعنی فوریۀ 2004 این رقم به حدود 90 در صد رسیده است) پناهندگان ایرانی و عدۀ نسبتاً زیادی از افغانستان درآلمان به دلیل مسیحی شدن اعلام  پناهندگی  […]

Jan 032013
 
حسین: مسیح اسلام

اسلام و مسیحیت درهیچ جائی به اندازۀ حادثۀ شهادت عیسی (جمعة الصلیب)  و امام حسین (عاشورا) به هم شباهت ندارند: شهادت عیسی آغاز مسیحیت است و اگراین واقعه نبود، عیسی بن مریم نیز مانند بسیاری از مصلحین دینی زمان خودش به دست فراموشی سپرده میشد. عاشورا نیز آغاز تشیع و تفکرضد سلطنتی و ضد اشرافی […]

Jan 032013
 
معمای قربانی ابراهیم

  همۀ ما داستان ابراهیم و قربانی شدن اسمعیل را شنیده ایم. آنچه بر سر زبانهاست اینست که خدا میخواست ایمان ابراهیم را آزمایش کند و از او خواست، تا فرزندش را قربانی کند. ابراهیم پذیرفت، ولی در آخرین لحظه یک قوچ ظاهر شد و خدا از اوخواست که این حیوان را بجای اسمعیل ذبح […]

Nov 282012
 
قرآن را دوباره بخوانیم ....

بررسی های قرآنی و نگاه به این کتاب مقدس میتواند از سه زاویۀ دید صورت گیرد: ¨ گروهی این کتاب را وحی آسمانی و کلام الهی میدانند، بطوریکه از طرف خدا توسط جبرئیل بر پیامبر لغت به لغت دیکته شده است. ¨ دستۀ دیگری همۀ آنرا ساخته و پرداختۀ پیامبر میدانند. ¨ و برای بخش […]

 Posted by at 02:20
Jul 222012
 
... خشونت در ادیان ابراهیمی

خوانندگان عزیز، اگر به نصیحت سعدی شیرازی گوش فرا میدادم، انتشارشماره ۱٣ برگ سبز سه ماه عقب نمی افتاد. سعدی  میفرماید: تنها خود را با جریانی درگیرکن که یا براو چیره شوی و یا بتوانی از دستش رها شوی:     چو جنگ آوری با کسی برستیز               که از وی گزیرت بود، یاگریز جریانی که […]

Jul 222012
 
دریالرزه و لرزش عقائد

دریالرزه و لرزش عقائد؟ دریالرزه جنبوب شرقی آسیا در دیماه گذشته بیش از ٣٠٠ هزار قربانی، ده ها هزار مجروح و میلیونها انسان بی سرپناه از خود بجای گذاشت. یکبار دیگر فلاسفه و دانشمندان الهیات در برابر این سؤال بغرنج قرار گرفتند که چگونه خدای مهربان و رحیم میتواند چنین فاجعه ای را خواسته باشد؟ […]

 Posted by at 14:09
Jul 222012
 
مصاحبۀ گنجی با حامد ابو زید

فقهای ایرن با هر نوع نقد تاریخی مخالفند. « نصر حامد ابوزید قرآن شناس برجستۀ مصری پس از ابراز نوآوری هایش در زمینۀ قرآن در دهۀ ۹۰  میلادی از طرف روحانیون مصری  »مرتد« شناخته شده و پس از تهدید به مرگ درسال ۱۹۹۵ به هلند مهاجرت کرد و در ۵ یولی ۲۰۱۰  درسن ۶۷ سالگی […]

 Posted by at 13:31
Jul 222012
 

نوشتۀ هادی رضازاده آیا خدا هست؟ این جمله کوتاه که آیا »خدا هست؟«  از دوکلمه مبهم و نا رسا  تشکیل شده است. منظور از  »خدا«  و »بودن«دراین جمله چیست؟ در ریاضیات معادلات دومجهولی تنها موقعی قابل حل اند که حداقل دو معادله وجود داشته باشد. اگر ما دفعتاً به کسی رسیده و بگوییم: »کتاب کجاست؟«، […]

 Posted by at 11:31