مذهب و سیاست درغرب و شرق

مذهب و سیاست درغرب و شرق کشورهای غربی به نظام سکولار یعنی جدائی دین از سیاست در جوامع خود افتخار کرده و تداخل دین و سیاست را یکی از عوامل تشدید تعصب مذهبی، تروریسم دولتی و خشونت دینی میدانند. <حکومت دینی> که اروپا از آن بعنوان <دولت الهی> Gottesstaat نام میبرد، نیز برای اولین بار […]

سقوط ساسانیان، حمله اعراب و اسلام ایرانی

سقوط ساسانیان، چیرگی اعراب و اسلامی شدن ایران همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است: گروهی آنرا یک فاجعه تاریخی دانسته و معتقدند که <اعراب وحشی پابرهنه> تمدن بپیشرفته  ایران را نابود کردند، و دسته دیگری آنرا یک جریان آزادیبخش برای رهائی ایران از یک <نظام فاسد اشرافی> میدانند. این دونگرش ازقبل نتیجه را تعیین کرده و […]

کاریکاتور های پیامبر اسلام

در این روزها موضوع کاریکاتورهای پیامبراسلام همه جا سر زبان است.  آزادی بیان و قلم دستاوردی بود در خدمت توده مردم برای مقابله با دولت و سردمداران مذهب.  ولی جای تعجب است  که این کاریکاتورها صرفاً علیه اعتقادات مسلمانان منتشر و حتی تجدید چاپ شد.  کاریکاتوریست ها با قلم خود کسی را زشت و کریه […]

ملالی جویا درحافظه تاریخی مــردم افغانستان خواهند مانــد.

ملالی جویا درحافظه تاریخی مــردم افغانستان خواهند مانــد. باوجود گذشت ۵ ماه از سخنرانی سه دقیقه ای ملالــی جــویا (۲۷ دسامبر ۲۰۰۳) در لویه جرگه (مجمع عالی تدوین قانون اساسی افغانستان)، نام او برسر زبانهاست. ملالی دختر ۲۶ ساله ایست که ۲۳ سال از عمرش را در آورگی بسر برد و در ایران بزرگ شد. […]

آيت الله منتظری: تغییر دین همیشه به معنی ارتداد نیست.

آيت الله منتظری: تغییر دین همیشه به معنی ارتداد نیست. آیت الله منتظری در پاسخ به سؤالی از یک شهروند خارج کشور  گفته است که  که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود و توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است که کسی مسلمان زاده […]

صدسال پس از جنبش مشروطیت

هرکه ناموخت از کذار روزگار           هیــچ ناموزد زهیچ آموزگـــــار رودکی     جنبش مشروطه صدساله شد. برگ سبز از این شماره  ستونی را به گزارش مهمترین وقایع جنبش مشروطه ی ایران اختصاص میدهد. دسامبر ۱۹۰۵  (آذر ۱۲۸۴) بیشترجنبش ها و انقلاب ها از چند سال قبل از وقوع، شروع به رشد کرده ولی حادثه یی جرقه آنها […]

استاد اصلاح طلب الهیات محمد مجتهد شبستری از تدریس محروم شد.

استاد اصلاح طلب الهیات محمد مجتهد شبستری از تدریس محروم شد. استاد شبستری که یکی از بنیانگذاران تفکر اصلاح دینی درایران است، تابستان امسال همراه با جمعی از همکارانش  طبق دستور رئیس دانشگاه بازنشسته شد. شبستری با آثارش فلسفه هرمنوتیک (نگرش تاریخی – انتقادی به مذهب) را در ایران رواج داده و جزو افراد نادری […]

مجازات اعدام نوعی از مجازات نیست، بلکه نابودی حیات آن انسانی است

مجازات اعدام نوعی از مجازات نیست، بلکه نابودی حیات آن انسانی است که باید مجازات شود. فیلسوف و ریاضی دان اطریشی (وفات در سال ۱۹۵۱) معتقد است که مرگ جزو حوادث زندگی نیست، چون مرگ را نمیتوان احساس کرد. اگر آنرا احساس کنیم، پس زنده ایم و اگر بمیریم، دیگر احساسی نداریم. انسان باید در قرن […]

صد سال پس از تصویب آزادی های مدنی و حقوق اساسی  در ایران

صد سال پس از تصویب آزادی های مدنی و حقوق اساسی  در ایران 15 مهرماه مطابق است با صدمین سال تصویب متمم قانون اساسی مشروطه ایران که درآن حقوق و آزادی های اساسی شهروندان برسمیت شناخته شده است. اراده ملت به عنوان تنها منشأ قدرت، تساوی دربرابر قانون،آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب، پست و مکاتبات، تأسیس […]

مصاحبه با وکیل دادگستری هارتموت یاکوبی

این مصاحبه حدود سال 2013 انجام شد و در این فاصله تغییرات دیگری در قانون مهاجرت صورت گرفته است. قانون جدید مهاجرت، اقامت و پناهندگی چه تغییراتی ایجاد میکند؟ مصاحبه با وکیل دادگستری هارتموت یاکوبی برگ سبز آقای یاکوبی، شما نزدیک چهل سال است که به عنوان وکیل دادگستری  و در زمینه حقوق اتباع بیگانه […]

Grundrechte mit persischer Übersetzung

  Grundrechte der deutschen Verfassung Persische Übersetzung von Hadi Resasade   Artikel 1 (Schutz der Menschenwürde) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit […]