Jul 222012
 
دربارۀ برگ سبز، سرمقاله ها

سرمقاله شماره 14  (بهمن 1385)   خوانندگان عزیز، همینکه دوماه از انتشار برگ سبز میگذرد، درکوچه و خیابان با این سؤال روبرو میشویم که : »دیگه برگ سبز در نمیاد؟« این سؤال همیشه برای ما با یک نگرانی همراهست، چون هر شماره میتواند آخرین شماره باشد: هیچ چیزی ماندگار و پایدار نیست، بجز ذات لایتناهی […]

 Posted by at 13:37
Jul 222012
 
هادی رضازاده

هادی رضازاده در سال 1328 در پایتخت فرهنگی  خراسان یعنی شهر هرات به دنیا آمدم. پدرم یک بازرگان افغانی و مادرم  ایرانی بود. 5 ساله بودم که به مکتبخانه فرستاده شدم و آنجا یخش هایی از قرآن و درسهایی از شعرای فارسی زبان فارسی را یادگرفتم. در سن 7 سالگی به ایران هجرت کردیم و […]

 Posted by at 13:32