در مارس فرانسه: شکست فاحش برنامه قبولاندن روسری

سازمان تروریستی »ارتش اسلامی عراق«  که دوتن خبرنگار فرانسوی را به گروگان گرفته و آزادی آنها را منوط به لغو ممنوعیت روسری درمدارس فرانسوی کرده بود، دراثر اعتراض شدید مسلمانان آگاه بخصوص نیروهای مسلمان فرانسوی مجبور به آزادکردن آنان شد. بسیاری از دختران مسلمان که میخواستند قبل از این ماجرا با روسری به مدرسه بروند،  بعد از مشاهده این وضعیت به نشانه همبستگی  با دولت فرانسه و مخالفت با تروریسم در داخل مدرسه بدون روسری حاضرشند.

در روز شروع مدارس از ۱۲ میلیون شاگرد دختر فقط ۲۴۰ نفر با روسری وارد مدرسه شدند که ۱۷۹ نفر از آنان نیز بعد بحث و صحبت با مسئولین روسری را کنار گذاشتند. عایشه دختر ۱۷ ساله الجزائری که در راه مدرسه با روسری حرکت کرده و قبل از رفتن به صحن مدرسه روسری را برداشت؛ چنین گفت: »ما فرانسوی هستیم و باید به قوانین فرانسه احترام بگذاریم.«

فتحی بن سلما اسلامشناس دانشگاه پاریس اعتقاد دارد که مسلمانان فرانسه به نفع نظام جمهوری این کشور و علیه تروریسم رأی دادند و اینرا نقطه عطفی در روابط بین مسلمانان و غیر مسلمانان فرانسه دانست. وی اعتقاد دارد که مسلمانان نشان دادند که با قهر و تروریسم مخالف بوده و به دولت فرانسه وفادارند.

شورای مسلمانان هامبورگ SCHURA  نیز در نامه ای خطاب به کنسولگری فرانسه در هامبورگ  این گروگانگیری را »عملی غیرانسا نی« دانسته  و هرگونه »استفاده ابزاری از مسئله زنان را برای رسیدن به اهداف سیاسی« محکوم کرد.

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert