دربارۀ برگ سبز

 

سرمقاله شماره ۱۴  بهمن ۱۳۸۵ 

 

خوانندگان عزیز،

همینکه دوماه از انتشار برگ سبز میگذرد، درکوچه و خیابان با این سؤال روبرو میشویم که : »دیگه برگ سبز در نمیاد؟« این سؤال همیشه برای ما با یک نگرانی همراهست، چون هر شماره میتواند آخرین شماره باشد: هیچ چیزی ماندگار و پایدار نیست، بجز ذات لایتناهی حق، و سعدی میفرماید: آنچه نپاید، دلبستگی را نشاید.

تا هنگامیکه شور و حال و نیرویی هست، برگ  سبزهم سبز خواهد ماند. مقایسه با بزرگان کار جایزی نیست و تکیه برجای آنان زدن روا نباشد، ولی لسان الغیب نیز همیشه در شور و حال نبوده است، چنانچه  میفرماید:

کی شعر تر انگیزد، خاطـر که حزین باشد

یک نکته از این معنی، گفتیم  و همین باشد

برگ سبز را بنا براین نه ماهنامه، فصلنامه و گاهنامه، بلکه یک »حالنامه«  بدانید. در عین حال همه کوشش براینست تا این برگ سبز درویش به دست دوستارانش برسد. حتی تصمیم داریم در صورت بوجود آمدن امکانات شماره ۱۵ نوروزی را همراه با همه شماره های قبل بصورت یک مجموعه منتشر کنیم.

خوانندگان عزیزی هستند که دوست دارند در این نشریه مطلب بنویسند. یک دنیا از محبت آنان سپاسگذاری کرده، دست آنها را می فشاریم و خوشحالیم که این نشریه را از خود میدانند. اگر امکانات مالی ایجاد شد، در نظر داریم صفحه یی به عنوان ستون آزاد دراختیار شما بگذاریم. آنچه در حال حاضر برای برگ سبز (که تقریباً خالی از آگهی است و نمیخواهد به یک نشریۀ تجاری تبدیل شود) ازهمه مهمتر است، پشتیبانی دوستان می باشد. همانطور که میدانید این نشریه از هیچ منبع دولتی و یا شخصی کمکی دریافت نکرده و رایگان پخش میشود. مراجع آلمانی که اینهمه از »اینتگراسیــــون« دم میزنند، برای  جشــــن و بزن بکوب و رقص وآواز پول خرج میکنند ولی  برای آگاهی فرهنگی و اجتماعی بودجه یی ندارند.

نقد بازار جهــــان بنگــــر و آزار جهـــان

گرشما را نه بس این سود و زیان، مارابس

هادی رضازاده

————————————

خوانندگان عزیز

بعد از انتشار شماره اول برگ سبز هموطنان زیادی با نامه و تلفن هایشان ما را به ادامه این کار تشویق کردند. از همه این دوستان تشکر کرده  و دست همه شما را می فشاریم.

بیشترین سؤال دوستان این بود که برگ سبز در چه فاصله هائی منتشر خواهد شد وچه کمک هایی را میتوانند برای ما انجام دهند؟

درپاسخ  ضمن قدردانی از همبستگی و آمادگی خوانندگان عزیز برای همراهی، توجه شما  را به چند نکته جلب میکنیم:

  • انتشار ماهانه برگ سبز هدف نهائی ماست. این خواسته به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها مساعد بودن امکانات مالی میباشد.
  • بهترین راه برای کمک به ما جلب و تشویق دوستان و آشنایان به دادن آگهی در برگ سبز است.
  • ولی تا زمانیکه  بتوانیم تنها از طریق آگهی هزینه ها را تأمین کنیم، راهی طولانی درپیش است. درحال حاضر این نشریه با کمترین امکانات منتشر میشود. بطور مثال اهداء یک چاپگر لیزری باهمت یکی از هموطنان مقداری از هزینه های ما را کاست.
  • در میان هموطنان ما هستند کسانیکه  به نشر و ترویج موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی علاقه داشته و میخواهند ازاینگونه اقدامات پشتیبانی کنند. ما ازهرگونه کمکی دراین راه صمیمانه استقبال میکنیم.
  • عده ای از دوستان از ما شماره حساب بانکی خواسته بودند که آنرا درصفحه ۴ آورده ایم.

 

—————————-

  • بعضی از دوستان شماره اول برگ سبز را از ما خواسته اند که از ارسال آن معذوریم، چون شماره اول به سرقت رفت! جریان ازاین قرار است:  درحین مسافرتی به افغانستان (زیارت خواجه عبدالله انصاری و مولانا عبدالرحمن جامی درهرات) و ایران درشیراز این اتفاق افتاد:  شبی بهاری که عطرمست کننده بهارنارنج و شور حافظیه  مارا به عوالم عمیق معنوی برده بود، سارقی از این فرصت استفاده کرده و کامپیوتر همراه را با فایل ها و صفحات طراحی شده شماره اول دزدید. به این امید که حتی دزدهای امروزی نیز «پایگاه اینترنت» داشته باشند و پیام مارا بشنوند،  از این «رند»  تقاضا میکنیم که حد اقل فایل های برگ سبز را با «ایمیل» به ما برگرداند. حافظ خود چنین پیشبینی کرده بود که مزارش  «زیارتگه رندان جهان خواهد شد» ولی منظورش «رندعالم سوز» بود که »زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است«  ونه رندانی از این نوع  که درکنار مزاراو به شیوه خود دست از آستین غیب بیرون کشیده  و سرمایه مالی و معنوی دیگران به تاراج می برند.

————————————-

خوانندگان عزیز

  • از این شماره مطالبی نیز به زبان آلمانی در برگ سبز منتشر میشود، تا بتوانیم  چندکلمه ای هم با میزبانان خود سخن بگوئیم.  این سبب میشود که از صفحه آگهی صرفنظر کرده و همه آگهی ها و نیازمندی هارا تنها در سایت اینترنت منتشر کنیم.  این سایت میتواند در صورت استقبال شما به فهرستی از نیازمندی های فارسی زبان هامبورگ تبدیل شود. هم اکنون ) علاوه بر مطالب این شماره و شماره های قبلی) لیست پزشکان و تعدادی از وکلا در سایت ما موجود است. آوردن لیست پزشکان کاری افتخاری برای کمک به هموطنان بود.
  • همه مطالب این روزنامه، درصورتیکه منبع دیگری ذکر نشده باشد، از طرف هیئت تحریره فعلا یکنفره برگ سبز نوشته میشود. ذکر مقالات با حفظ منبع آزاد است.
  • درشماره آینده بعضی از نامه ها و پیشنهادات  رسیده هموطنان را چاپ خواهیم کرد. فعلا با توجه به حجم مطالب به چاپ نامه های چمد شخصیت آلمانی کفایت کردیم. (صفحه 6) این نامه ها باعث افتخار ما فارسی زبانان و روزنامه ایست که به شما تعلق دارد.
  • برگ سبز در خیلی از مغازه های ایرانی و افغانی عرضه میشود. ما در این گام مدیون همکاری مخلصانه مدیر فرهنگ دوست »شرکت پامیر« میباشیم که در توزیع برگ سبز کمر همت بسته است. این مراکز توزیع را در شماره قبل نام برده ایم.

——————————————-

خوانندگان عزیر،

با از دنیارفتن پاپ ژان پل دوم تنها رهبر کاتولیک های جهان از میان ما نرفت، بلکه یک شخصیت جهانی چشم از دنیا بست.

درست است که ژان پل دوم در اصلاح  اصول و دگم های کلیسای کاتولیک سختگیر و محافظه کار بود، ولی برای ایجاد رابطه و تفاهم بین مذاهب و فرهنگ ها نقش مؤثری داشت. او اولین پاپی بود که در کنیسه یهودیان و مسجد مسلمانان حضور یافت و با لشکرکشی و جنگ های صلیبی نوین مخالفت کرد. این قدم ها برای کلیسای کاتولیک که تا ۴٠ سال پیش تنها به حقانیت خود اعتقاد داشت، گامهایی بود برای ازبین بردن دشمنی ها، کینه ها و پیشداوری های تاریخی.

یکی از این پیشداوری ها که چند سال گریبانگیر ما شرقی ها شده است، موضوع »تروریسم اسلامی« است. حتی کسانیکه اعتقاد اسلامی نیز ندارند، از این اتهام رنج میبرند که فرهنگ و تمدن چند هزارساله مشرق زمین تنها در اسلام و اسلام نیز فقط در تروریسم خلاصه شود.

ما در مقاله ای  (صفحه ٢) کوشیدیم تا این اسطوره را بررسی کنیم و با کمال تعجب ریشه های تروریسم امروز را در اروپای دو قرن گذشته یافتیم: تروریسم (که برای آن حتی در زبان های شرقی معادل مناسبی نداریم) همچون پدیده های  مثبت و منفی دیگر از اروپا به کشورهای ما سرایت کرد. ما مصرف کننده کالا ها و افکاری هستیم که تاریخ مصرف آنها در غرب به سررسیده است. غرب به ظاهر با وجود فوندامنتالیسم، تعصب و خشونت در فرهنگ ما مخالف است، ولی از اینکه ما با داشتن این افکار چند صدسال از اروپا عقب بمانیم، ناراحت نیست. اقبال لاهوری که  دراین شماره از او یاد کرده ایم (صفحه ٣) با بیانی زیبا اصلاحات آتا تورک را نیز آهنگ و نغمه جدیدی نمیداند و آنرا تنها تقلیدی از اندیشه های کهنه  فرنگ میداند:

 

ترک را آهنگ نو در چنگ نیست

تازه اش جزکهنـــه افرنگ نیست

دکترهادی رضازاده

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)