تماس با ما همراه با نقشه

 


دارالترجمۀ ابن سینا
Avicenna Übersetzungsbüro
Steindamm 11
20099 Hamburg
Tel.: 040 24 44 88
www.resasade.de

Dr. Hadi Resasade

Steindamm 11

20099 Hamburg

Tel.: +49  (40) 24 44 88 und 24 74 42

Fax:  040 280 1849

Mobil: (0170)  30 75 365

Mail: Resasade@gmail.com

Grafik3

دارالترجمۀ رسمی ابن سینا

 دکتر هادی رضازاده

مترجم سوگند خوردۀ دادگستری هامبورگ

مرکز شهر هامبورگ، 

خیابان اشتاین دام، ۳ دقیقه از هات بانهوف روبروی Penny

سمت راست فروشگاه انصار

تلفن: ۸۸ ۴۴ ۲۴

 

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)